درباره ما | خدمات بیمه ای بهمن
درباره ما

درباره ما

طرح ایجاد و راه اندازی شرکت خدمات بیمه وابسته به گروه بهمن و بیمه ملت از آبان ماه سال 1385 توسط مدیران ارشد سازمان با هدف و ماموریت ارائه انواع خدمات بیمه ای رایج و جدید، ارائه مشاوره ریسک و خسارت، بهینه سازی بیمه نامه های موجود، نیازسنجی بیمه ای، بیمه رسی و ... به گروه بهمن، شرکتهای تحت پوشش و ایجاد فضای توسعه کسب و کار بیمه از طریق ارتباطات گروه و سایر بنگاههای اقتصادی؛ مطرح گردید.

شرکت خدمات بیمه بهمن پس از اخذ موافقت اصولی شماره 10216 مورخ 3/4/86 از بیمه مرکزی ایران در تاریخ 13/4/86 تحت شماره 298970 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان تهران با موضوعیت اخذ نمایندگی از شرکت بیمه ملت (سهامی عام) و عرضه خدمات بیمه ای با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، مصوبات شورای عالی بیمه، دستورالعمل و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه به ثبت رسیده است و فعالیت خود را رسما پس از دریافت مجوز شماره 17883 مورخ 30/5/86 و انعقاد قرارداد نمایندگی شماره 3/3002/ن/86 با بیمه ملت(سهامی عام) در رشته های اموال، اشخاص، مسئولیت و مهندسی پس از دریافت مجوزهای جداگانه آغاز نموده است.

خط مشی و اهداف

شرکت خدمات بیمه بهمن در راستای تحقق اهداف و برنامه های کلان گروه بهمن و بیمه ملت راهبردهای خود را بشرح ذیل تعیین نموده است :

  • عرضه خدمات و محصولات نوین بیمه ای به نمایندگی از بیمه ملت

  • ترویج و گسترش فرهنگ بیمه و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی برای افراد جامعه

  • حمایت از بنگاههای اقتصادی از طریق ارائه خدمات مشاوره ریسک و کارشناسی بیمه

  • توسعه کسب و کار، کارآفرینی مستمر و تحقیقات بازار بیمه

  • ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و درآمد جدید برای هلدینگ

 مزیت های نسبی و رقابتی شرکت خدمات بیمه در گروه بهمن

1- متناسب سازی هزینه های پوشش های بیمه ای انواع دارایی ها، اموال، اشخاص و مسئولیت های ناشی از مخاطرات گوناگون صنعتی و بازرگانی

2- کاهش ریسک انواع سرمایه گذاری ها از طریق محاسبه، برآورد و تحلیل آماری مخاطرات بالقوه اقتصادی و طبیعی

3- بازاریابی تخصصی، شناسایی بازارهای جدید و تحقیق در مورد آن و ایجاد پرتفوی از طریق واسطه گری علمی بیمه به منظور توسعه بازار بیمه ملت که منتج به افزایش سودآوری گروه بهمن بواسطه سرمایه گذاری انجام شده بیست درصدی در بیمه ملت، عاید می گردد؛ همچنین سود حاصل از ارائه خدمات واسطه گری بیمه