بیمه آتش سوزی | خدمات بیمه ای بهمن
بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی

موضوع بيمه آتش سوزي : 

موضوع بيمه آتش سوزي تأمين خسارت و جبران زيانهاي مالي و مادي است كه بر اثر وقوع خطر آتش سوزي به اموال و دارائيهاي منقول و غيرمنقول بيمه گذار اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي وارد مي شود. بنابراين در بيمه آتش سوزي خسارتهاي مالي مورد تأمين قرار مي گيرند نه خسارتهاي جاني و بدني ، اضافه كنيم كه خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش سوزي كه مطابق قانون موجب مسئوليت و پاسخگويي بيمه گذار شود نيز همراه پوشش خطر آتش سوزي يا بطور جداگانه از طريق بيمه نامه مسئوليت مدني مورد تأمين بيمه گران قرار مي گيرند. از آنجا كه بيمه آتش سوزي يكي از رشته هاي شاخه ، بيمه اموال است اصل غرامت ، قاعده جانشيني ، اصل حسن نيت ، قاعده نفع بيمه اي و قاعده نسبي سرمايه و حق بيمه حاكم بودن است. 

خطرات اصلی مشمول بیمه عبارتست از:

1- آتش سوزی: عبارتست از ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آنکه با شعله همراه باشد.

2- صاعقه: عبارتست از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القا دو بار مخالف بوجود می آید.

3- انفجار: به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز و یا بخار می باشد.

خطرات تبعی :

در بيمه آتش سوزي علاوه بر خطرهاي ذکر شده خسارات ناشي از خطرهاي زلزله و آتشفشان ، سيل و طغيان آب درياها و رودخانه ها ، طوفان ، رانش زمين ، سقوط بهمن ، ترکيدگي لوله آب ، ضايعات ناشي از آب باران و ذوب برف ، سقوط هواپيما و هلي کوپتر ، شکست شيشه ، سرقت اموال و اثاثيه منزل و بسياري از خطرهاي ديگر با درخواست بيمه گذار تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد که به آن خطرات اضافي مي گويند و به تبع خطرات اصلي بيمه مي شوند.
 

زلزله و آتشفشان : در بيمه زلزله خسارت مستقيم وارد به ساختمانها اعم از مسکوني ، غيرمسکوني و صنعتي و همچنين اسباب و لوازم موجود در آنها در مقابل زلزله و يا آتشفشان بيمه مي شوند. ضمنا خسارتهاي وارد شده بايد همزمان با حوادث مزبور ايجاد شده باشد.

سيل و طغيان آب درياها و رودخانه ها : سيل ، جريان ناگهاني آبهاي سطحي خارج از مسير طبيعي است که به علت ريزش باران ، برف، طغيان رودخانه و يا شکست آبگير و سدها ايجاد مي شود.

طوفان و گردباد و تندباد: در بيمه طوفان خسارتهاي ناشي از طوفان ، تندباد و گردباد تحت پوشش قرار مي گيرد ( در علم هواشناسي معمولا بادي که سرعت آن بيش از 61 کيلومتر در ساعت باشد طوفان محسوب مي گردد)

ترکيدگي لوله آب و ضايعات ناشي از برف و باران : در اين پوشش بيمه اي خسارتهاي وارد به مورد بيمه (ساختمان ، ابنيه و ...) و اموال و اثاث موجود در آن که ناشي از ترکيدن لوله آب و ضايعات برف و باران باشد تحت پوشش قرار مي گيرد.
سقوط هواپيما و هليکوپتر:خسارتهاي ناشي از سقوط هواپيما و هليکوپتر يا اشياي ساقط شده از آنها ( به استثناي بمب و يا مواد منفجره و ساير جنگ افزارها) حداکثر تا کل مبلغ بيمه شده تحت پوشش قرار مي گيرد.
نرخ بيمه در مناطق بيش از شعاع 5 کيلومتري فرودگاه 05/0در هزار و در مناطق نزديك به فرودگاه 1/0 در هزار ارزش مورد بيمه مي باشد.

شکست شيشه : خسارتهاي ناشي از شکست شيشه هاي منصوب در ساختمان مورد بيمه اعم از مسكوني و غير صنعتي در اثر حادثه و برخورد شي خارجي تحت پوشش مي باشد. اصولا شيشه به دو صورت ميان تهي و مسطح ساخته مي شود شيشه هاي ميان تهي به شرط آنکه منصوب باشند تحت پوشش قرار مي گيرند.

بيمه دزدي با شکست حرز: بيمه گر خسارت ناشي از فقدان يا خرابي اموال بيمه شده را که در نتيجه دزدي با شکست حرز روي دهد حداکثر تا مبلغ بيمه شده جبران مي نمايد. موارد زير دزدي با شکست حرز محسوب مي گردد:

بالا رفتن از ديوار محل استقرار اموال بيمه شده يا شکستن در يا پنجره و يا خراب کردن ديوار و نظاير آن.
باز کردن در بوسيله کليد تقلبي و ساير آلات و ادواتي که عادتا براي باز کردن قفل بکار نمي روند.
ورود سارق به محل قرار گرفتن اموال بيمه شده در شب.  
ورود به محل با تهديد بيمه گذار و يا ساير اعضاي خانواده و يا خدمتگذار به جان يا آبروي آنها.

به طور کلی اماکن و مراکزی که در بیمه آتش سوزی تحت پوشش قرار می گیرند به سه دسته تقسیم می شوند :

الف ـ واحدهای مسکونی

ب ـ مراکز صنعتی

ج ـ مراکز غیرصنعتی

الف‌) واحدهای مسکونی :

1ـ بیمه آتش سوزی منازل مسکونی : موارد تحت پوشش در این نوع بیمه شامل ساختمان, منازل مسکونی, تأسیسات و اثاثیه منزل و مشاعات می باشد.

2ـ بیمه آتش سوزی مجتمع های مسکونی : موارد تحت پوشش علاوه بر موارد ذکر شده در بند 1 شامل قسمتهای سرایداری, پارکینگ, تأسیسات و انباری و موتورخانه, چیلر, آسانسورها نیز می شود.

چنانچه تعداد واحدهای مسکونی بیش از 15 واحد باشد ده درصد تخفیف گروهی در نرخهای حق بیمه اعمال می گردد.

3ـ بیمه نامه آتش سوزی بلند مدت منازل مسکونی : در این نوع بیمه که بمدت  5 و 10 و 15 و 20 سال صادر می گردد در هر سال یک و نیم درصد تخفیف این بیمه منظور می شود.

4ـ بیمه مرهونات بانکی : بیمه نامه آتش سوزی مرهونات بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که از وامهای کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده می نمایند پشتوانه کافی را عرضه میدارد.

ب ) بیمه آتش سوزی واحدهای صنعتی :

ریسکهای صنعتی کارخانجات اعم از دارائی و اموال موجود در آن شامل ساختمانها, ماشین آلات, تأسیسات و موجودی مواد اولیه و ساخته شده, ابزار آلات, تجهیزات, اثاثیه ثابت, لوازم اداری و غیره تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار می گیرند.

ج )بيمه نامه هاي آتش سوزي غير صنعتي( تجاري )براي ريسك هاي غير صنعتي اين نوع بيمه نامه ، مراكز تجاري از قبيل فروشگاه ها ، كارگاه ها ، تعميرگاه ها ، مراكز تفريحي و ورزشي و . . . را تحت پوشش قرار مي دهد . گفتني است كه دامنه بيمه نامه هاي تجاري ، گسترده تر از بيمه نامه هاي ديگر مي باشد .

بيمه نامه هاي آتش سوزي انبارها ( عمومي و اختصاص)

بيمه نامه هاي انبار به دو صورت صادر مي شود :

الف)  بيمه نامه هاي آتش سوزي با مبلغ بيمه شده ثابت :

در اين بيمه نامه ، خسارت هاي ناشي از آتش سوزي بر اساس مبلغ مندرج در بيمه نامه و به ميزان زيان وارده به بيمه گذاران نسبت به سال بيمه شده جبران خواهد شد .

ب ) بيمه نامه اظهار نامه اي ( شناور )

پيچيدگي فعاليت ها و تنوع واحدهاي صنعتي و حجم مبادلات و كالاهايي كه هر روز به انبار وارد و يا خارج مي گردد و همچنين تورم قيمت ها در مدت كوتاه ، باعث شده كه صاحبان صنايع و كالا به گونه اي آنها را بيمه نمايند كه در صورت وقوع آتش سوزي ، سرمايه آنها از بين نرود .با تعيين حداكثر سقف مورد تعهد و اعلام موجودي به طور ماهيانه يا 15 روز يك بار ، با توافق بيمه گذار و بيمه گر مي توان از پوشش مناسب و مطمئن تري استفاده كرد . در اين گونه بيمه نامه ، بيمه گر مخير است كه حق بيمه موقت را بر مبناي 100 % و يا 75 % حق بيمه ساليانه محاسبه و منظور نمايد و در پايان مدت اعتبار بيمه نامه ، حق بيمه قطعي با توجه به شرايط بيمه نامه هاي عمومي و اظهار نامه هاي ارسالي بيمه گذار ، محاسبه مي گردد .

اصطلاحات معمول در بيمه آتش سوزي :

بيمه گر : شركت بيمه .
بيمه گذار : متقاضي خريد بيمه نامه(مشتري)
مورد بيمه : منزل مسكوني ، واحد صنعتي يا غيرصنعتي.
حريق :آتش سوزي .
ارزش بنا : قيمت ساخت (ساختمان) بدون ارزش عرصه.
 

انواع بیمه های آتش سوزی عبارتند از :

بيمه‌نامه با مبلغ بيمه ثابت:

بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي معمولاً با مبلغ بيمه‌ ثابت بيمه مي‌شوند. بيمه‌گذار در زمان تكميل پيشنهاد بيمه بايد دقت نمايد كه مورد بيمه به ارزش واقعي (با احتساب استهلاك) بيمه شود. در صورتيكه در لحظه حادثه مبلغ بيمه كمتر از ارزش واقعي مورد بيمه باشد، بيمه‌گر طبق ماده 10 قانون بيمه (قاعده نسبي سرمايه) خسارت را به نسبت مبلغ بيمه به ارزش واقعي مورد بيمه در لحظه حادثه محاسبه خواهد نمود. در صورت خسارت كلي بيمه‌گر خسارت را بر مبناي ارزش واقعي مورد بيمه در لحظه حادثه يا مبلغ بيمه هر كدام كمتر باشد پرداخت خواهد كرد. در خصوص خسارات جزيي، تعهد بيمه‌گر عبارت است از مابه‌التفاوت ارزش هريك از اقلام بيمه‌شده بلافاصله قبل و بعد از لحظه حادثه. البته همانطوركه قبلاً توضيح داده‌شد، چنانچه مبلغ بيمه كمتر از ارزش واقعي مورد بيمه در لحظه حادثه باشد، خسارات جزيي به نسبت مبلغ بيمه به ارزش واقعي مورد بيمه پرداخت خواهندگرديد.

بيمه‌نامه اولين خسارت يا اولين خطر يا اولين آتش سوزی First loss

بيمه‌نامه اخيرالذكر معمولاً در مورد واحدهاي صنعتي بزرگ كاربرد دارد. در مواردي كه بيمه‌گذار بر اساس گزارش كارشناسان تشخيص مي‌دهد، دامنه حريق هر قدر هم بزرگ باشد، از بين رفتن كل موردبيمه امكان ندارد، از بيمه‌گر درخواست مي‌نمايد بيمه‌نامه براساس شرايط اولين خسارت صادر شود. در اين بيمه‌نامه مبلغ بيمه براساس مبلغ حداكثر خسارت ممكن (MPL) صادر مي‌شود. در اين حالت در موارد خسارت كلي حداكثر تعهد بيمه‌گر معادل مبلغ بيمه و در موارد خسارات جزيي قاعده نسبي سرمايه اعمال نمي‌گردد. با توجه به عدم اعمال قاعده نسبي سرمايه در مورد خسارات جزيي، مبناي محاسبه حق‌بيمه اين بيمه‌نامه بجاي مبلغ بيمه (كه كمتر از ارزش واقعي مورد بيمه است) ارزش واقعي مورد بيمه است. البته هنگام محاسبه حق‌بيمه، در حاصلضرب ارزش واقعي مورد بيمه و نرخ حق‌بيمه، ضريبي كه بيشتر از درجه (MPL) است اعمال مي‌گردد