بيمه اتومبيل | خدمات بیمه ای بهمن
بيمه اتومبيل

بيمه اتومبيل

بیمه های خودرو در قالب دو نوع پوشش بیمه ای ارائه می گردد .

– بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی یا بیمه شخص ثالث که مطابق قانون به صورت اجباری ارائه می گردد ، با توجه به اینکه کلیه دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران خسارتهای بدنی و مالی هستند که بر اثر حوادث وسیله نقلیه مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود ،لذا مکلف به بیمه نمودن مسئولیت خود می باشند .

پوششهای این بیمه نامه عبارتند از :

1 – غرامت مالی

2 – غرامت جانی

3 – بیمه نامه حوادث سرنشین

- بیمه بدنه خودرو

بیمه بدنه خودرو جبران کننده خسارت ناشی از حوادثی است که برای خودرو رخ می دهد و به طور معمول در بیمه نامه های عادی شامل 3 دسته خطر اصلی حادثه جزئی و کلی ، آتش سوزی و سرقت کلی است .

البته خطرات تبعی دیگری نیز از قبیل شکست شیشه ، سرقت درجا ، توقف در مدت تعمیر وسیله نقلیه در تعمیر گاه و پاشیدن مواد اسیدی می تواند به درخواست بیمه گذار و با پرداخت حق بیمه اضافی به پوشش های اصلی اضافه گردد .

کلیه تخفیفات مطابق قوانین جاری صنعت بیمه قابل اعمال می باشد